2
dni
10
wystąpień
9
mówców
15
godzin spotkańORGANIZATORZY